دوشنبه 2 آبان‌ماه سال 1384
تشکر
سلام بر دوستان همیشه همراه
واقعا از نظرات و الطاف بیکران و بینهایت محبت آمیز شما متشکرم
میدونم که آرایی که تو نظر سنجی گذاشتین شوخیه اما من شاید اونو جدی بگیرم و واقعا درشو گل بگیرم هااااااااااااااااا!!!!!!
من منتظر نظرات واقعی دوستان واقعی هستم

الهی توانگران را به دیدن خانه خوانده ای و درویشان را به دیدار خداوند خانه؛ آنان سنگ و گل دارند و اینان جان و دل؛ آنان سرگرم در صورتند و اینان محو در معنی؛ خوشا آن توانگری که درویش است.
نماز و روزه ها قبول التماس دعا