یکشنبه 29 آبان‌ماه سال 1384
عجب بازیی!!!

واقعا عجب بازیی

من که خیلی کیف کردم

بازی بین بارسلون و رئال

واقعا لهش کرد 

این اتوئو هم خودشو دوباره به اثبات رسوند (این اثبات که وگوفتی ... ی .. یعنی چه ؟؟؟)

به همه طرفدارا تبریک میگم.

بایرن هم برد اما ...!

تا بعد....