سه‌شنبه 11 بهمن‌ماه سال 1384
چگونه باشیم

والفجر ولیال عشر...

فرا رسیدن دهه فجرگرامیباد و دهه محرم را به همه دوستان تسلیت عرض میکنم

یا حسین

 چنان کار کنیم که گویی نیازی به پول آن نداریم.
چنان به اطرافیان خود عشق بورزیم که گویی هرگز از طرف آنها مورد بی مهری واقع نشده ایم.
چنان فارغ بال شادی کنیم که گویی هیچ چشمی به ما خیره نشده است.
چنان زندگی کنیم که گویی بهشت برروی زمین است.
چنان زندگی کنیم که گویی هفته دوستی ملی است.