سه‌شنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1385
غم تنهایی
... ای پادشه خوبان