جمعه 5 خرداد‌ماه سال 1385
جالب

با سلام خدمت همه عزیزان

 

نکته های کوچک زندگی ( اچ جکسون براون )

- از دانش آموزانی که برای بدست آوردن مخارج درسی شان آدامس و آبنبات و خوراکی می فروشند

 خرید کن .

- همیشه کسی هست که از نظر رفتاری تو را الگو قرار دهند. پس سعی کن باعث گمراهی دیگران 

نشوی .

- سعی کن دست دادنت مانند یک قرارداد امضا شده معتبر باشد .

 

میدونید این گل اسمش چیه؟؟؟!

 

gol

 

تاریخ تکرار می شود:

موفقیت در 4 سالگی یعنی خیس نکردن شلوار
موفقیت در 12 سالگی یعنی پیدا کردن دوست
موفقیت در 18 سالگی یعنی داشتن گواهینامه
موفقیت در 20 سالگی یعنی امکان ازدواج
موفقیت در 35 سالگی یعنی پول داشتن
موفقیت در 50 سالگی یعنی پول داشتن
موفقیت در 65 سالگی یعنی امکان ازدواج
موفقیت در 70 سالگی یعنی داشتن گواهینامه
موفقیت در 75 سالگی یعنی پیدا کردن دوست
موفقیت در 80 سالگی یعنی خیس نکردن شلوار