جمعه 20 مرداد‌ماه سال 1385
جوک علمی

 شیمی: عشق تنها اسیدی است که در قلب اثر می‌کند؛
فیزیک: قلب مانند یک آهنربا عشق را جذب می کند؛
ادبیات: عشق مانند لی‌لی و مجنون اثر نظامی است؛
تربیت بدنی: عشق تنها توپی است که هیچگاه به
out(اوت) نمی رود؛
معارف اسلامی: عشق موهبتی الهی است؛
هندسه و مثلثات: نسبت عشق به قلب مانند نسبت
Sin به Cos است؛
زیست شناسی: عشق نوعی بیماری است که میکروب آن از راه دل وارد می شود؛
زبان: عشق تنها فعلی است که
ed نمی گیرد و به past (گذشته) بر نمی گردد؛
زمین شناسی: عشق تنها فسیلی است که در قلب می ماند؛
بیمه: عشق تنها خطری است که نمی‌توان قلب را در برابر آن بیمه کرد؛
کامپیوتر: عشق تنها ویروسی است که بوت سکتور دیسک سخت را آلوده می‌کند؛

تا بعد... .