سه‌شنبه 28 فروردین‌ماه سال 1386
کتاب زبان های مخفی

  و در حوزه اسامی جنس مخالف : زاخار، زیدوفسکی، دوخی، تصادفی، کینگ کونگ
 در حوزه الفاظ و افعال مربوط به امنیت و اطلاعات و حفظ اسرار: آنتن، آمار گرفتن، کاکتوس، کیو دادن، ریسیور، سات لایت، شیرین پلو و
 در حوزه ایجاد ارتباط و ابراز عواطف : برای یکدیگر لاو ترکاندن، توکار کسی بودن، فاز دادن، تریپ لاوی شدن، آماردادن، حال پخش کردن و
 در حوزه اسامی مزاحمان و افعال مربوط به مزاحمت : آویزان، تاول، زیگیل، گیرسه پیچ، کلیک کردن، سریش و
 در حوزه نام اشخاص غیرمتجدد : ابوالحسن، اشکول تپه، اف جی اس، ام الجواد، فول جواد سیستم، جواد مخفی، منیجه، رپ مخفی و
 مامور نیروی انتظامی :ژولیت، مغز، نیرو ، کلان ( مخفف کلانتری )، گاریکی
 شلوار گشاد چند ساسونه و اغلب دارای فاق بیش از حد بلند: شلوار خانواده ، شلوار جوادی ، شلوار حمزه
 در حوزه اسامی و افعال و ترکیبات مربوط به حالات روانی: اعصاب کسی را تیلیت کردن، بی کلاج، تو حس بودن، چت اوغلی، روغن ریزی داشتن، قاط زدن و
 در حوزه نام اشخاص کودن: دامبولی، شیویل، تاپاله، دونبش، شلغم، چپول، دنبه، قاق، غضنفر و
 نام خودروها: پژو حسرتی، پژو کارمندی، جواد مخفی ( پژو آردی )، حاصل ازدواج فامیلی، جا صابونی، کوالا، رنو تحصیل کرده،شیاف، اپل عقب افتاده و دوو منگل ( ماتیز ) ،عروس دهاتی ( پژو پرشیا ) و
 زی ذی ، زذایی: صورت اختصار زن ذلیل
 کتاب فرهنگ لغات زبان مخفی در چاپ دوم با تیراژ5000 نسخه در 116 صفحه ، به قیمت 1200 تومان توسط نشر مرکز منتشر شده است این کتاب در مجموع 524 مدخل دارد